Wanneer kan mijn vennootschap het verlaagd tarief genieten?

Lees in

Het basistarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 25%, het verlaagd tarief bedraagt 20%. Een vennootschap heeft recht op het verlaagd tarief als ze voldoet aan enkele voorwaarden. Opgelet, het tarief van 20% geldt enkel voor de eerste schijf van 100 000 euro.

Voorwaarden voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting

Er zijn vier voorwaarden voor het verlaagd tarief vennootschapsbelasting van 20%:

  • Enkel voor kleine vennootschappen;
  • Minimumbezoldiging voor de bedrijfsleider (uitzondering voor startende ondernemingen);
  • Financiële vennootschappen zijn uitgesloten;
  • Meer dan 50% van de aandelen is in het bezit van een natuurlijk persoon.
Om in aanmerking te komen voor het verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting van 20%, moet je voldoen aan vier voorwaarden.

Eerste voorwaarde verlaagd tarief: kleine vennootschap

Enkel kleine vennootschappen kunnen genieten van het verlaagd tarief. Een vennootschap is een kleine vennootschap indien niet meer dan één van volgende criteria overschreden worden gedurende twee opeenvolgende boekjaren:

  • Jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50
  • Jaaromzet, excl. de belasting over de toegevoegde waarde: 9.000.000 euro
  • Balanstotaal: 4.500.000 euro

Bij een startende vennootschap moet je de cijfers bij het begin van het boekjaar inschatten. Indien uit deze schatting blijkt dat twee of meer criteria overschreden zullen worden, komt je vennootschap niet in aanmerking voor het verlaagd tarief.

Een startende KMO vennootschap valt bijna altijd onder de categorie "kleine vennootschap".

Tweede voorwaarde verlaagd tarief: minimumbezoldiging bedrijfsleider

De vennootschap moet aan één van de bedrijfsleiders een minimumbezoldiging van 45.000 euro uitkeren. Indien de belastbare winst van de vennootschap minder dan 45.000 euro bedraagt, volstaat een minimumbezoldiging die gelijk is aan de belastbare winst. Opgelet hoeveel loon je uitkeert uit je vennootschap aan je bestuurder heeft ook andere gevolgen.

Voor startende ondernemingen gedurende de eerste vier boekjaren, geldt deze vereiste van minimale bezoldiging niet.

Derde voorwaarde verlaagd tarief: geen financiële vennootschap

Financiële vennootschappen hebben geen recht op het verlaagd tarief.

Een financiële vennootschap is een vennootschap die aandelen van andere vennootschappen bezit waarvan de totale aanschaffingswaarde meer dan 50% van het eigen gestorte kapitaal, verhoogd met de belaste reserves en de geboekte meerwaarden van de vennootschap bedraagt. Met aandelen bedoelen we alle aandelen, dus ook de geldbeleggingen in andere vennootschappen.  

Voor de berekening moet je geen rekening houden met aandelenparticipaties die 75% of meer vertegenwoordigen in het kapitaal of de inbreng van de onderliggende vennootschap.

Vierde voorwaarde verlaagd tarief: meerderheid aandelen in bezit van natuurlijke persoon

De aandelen van de vennootschap mogen niet voor meer dan de helft in handen zijn van een andere vennootschap of van andere vennootschappen. Met andere woorden, meer dan 50% van de aandelen moet in handen zijn van een natuurlijke persoon. Dit kan je bewijzen aan de hand van je aandelenregister.  

Welke vennootschapsvormen komen in aanmerking voor het verlaagd tarief vennootschapsbelasting?

Alle vennootschapsvormen die voldoen aan de 4 voorwaarden komen in aanmerking voor het 20% tarief. Dat geldt dus zowel voor de besloten vennootschap (BV), de commanditaire vennootschap (CommV) als de vennootschap onder firma (VOF).

Alle vennootschappen die voldoen aan de vier voorwaarden komen in aanmerking voor het verlaagde tarief vennootschapsbelasting.

Wat als je in aanmerking komt voor het verlaagde tarief vennootschapsbelasting?

Zijn alle voorwaarden vervuld? Dan heeft ze recht op het verlaagd tarief van 20% op de eerste schijf van 100 000 euro belastbare winst. Om dit tarief te genieten moet je in de aangifte vennootschapsbelasting aanduiden dat de vennootschap recht heeft op het verlaagd tarief.  

Als je vennootschap voldoet aan deze voorwaarden, heb je recht op het verlaagd tarief van 20% op 100 000 euro belastbare winst.
Goede prijs.

Krijg nu tijdelijk korting op de oprichting van jouw onderneming.

Klaar om je vennootschap op te starten?

Ontdek meer over onze Keuzewijzer of maak gewoon direct een account aan om snel op te richten. Je kan ook steeds contact opnemen met ons voor specifieke vragen.

Start je onderneming
Vraag raad aan onze experts

Onze opstartspecialisten staan volledig vrijblijvend klaar om je verder te helpen.

Boek gratis advies
Gebruik onze gratis tools

Wees je twijfels te snel af en gebruik onze tools om je verder te helpen.

Maak een account aan