Moet ik minstens € 45.000 uitkeren vanuit mijn vennootschap?

Lees in

Je bent niet verplicht om een loon van € 45.000 uit te keren. Wel is het zo dat je in sommige gevallen geen recht meer zal hebben op het verlaagde tarief van 20% in de vennootschapsbelasting. Maak steeds een berekening om te kijken wat in jouw geval het meest voordelige is.

Wat zegt de regel?

Om kans te maken op het verminderde KMO-tarief van 20% in de vennootschapsbelasting moet je:

 • een minimum loon van € 45.000 toekennen aan minstens één bedrijfsleider (natuurlijk persoon); of
 • een loon dat minstens gelijk is aan de belastbare vennootschapswinst.

Doe je dit niet, dan betaal je geen 20% maar 25% vennootschapsbelasting.

Uitzondering voor startende ondernemingen: als je onderneming minder dan vier jaar oud is, geldt deze regel niet. Je behoudt het KMO-tarief van 20%, ook als je minder loon uitkeert. Opgelet, als bepaalde bestuurders van je onderneming voor de opstart ook al zelfstandige waren, telt dit mee in de berekening van de vier jaar.

Je bent niet verplicht om € 45.000 uit te keren. Dit kan wel een impact hebben op het verlaagde vennootschapsbelastingstarief van 20%.

Opgepast, een berekening is steeds noodzakelijk

Op het eerste zicht is het vennootschapsbelastingtarief van 20% steeds interessanter dan dat van 25%.

Opgepast, op het loon dat je jezelf uitkeert, betaal je ook belastingen (progressieve personenbelasting, gemeentebelasting én sociale zekerheid). De combinatie van deze belastingen komt vaak duurder uit dan het hogere tarief van de vennootschapsbelasting. Een berekening is dus steeds noodzakelijk.

De combinatie van verschillende belastingen (personenbelastingen, gemeentebelasting, sociale zekerheid), is vaak ingewikkeld. Bereken steeds wat voor jou de beste optie is!

Fictief voorbeeld*

Voorbeeld 1: Bedrijfsleider Silke heeft een omzet van € 100.000 en € 10.000 kosten. Ze keert een loon uit van € 60.000 belast aan een gemiddelde van 50%. De rest keert ze uit via dividenden aan een tarief van 15%.

 • Winst: € 30.000 (€ 100.000 - € 10.000 - € 60.000)
 • Vennootschapsbelasting: € 6.000 (20% van € 30.000)
 • Belasting op dividenden: € 3.600 (15% (€ 30.000- € 6000))
 • Belasting op loon: € 30.000 (50% van € 60 .000)
 • Totale belasting: € 39.600
 • Totale belastingdruk: 44% (€ 39.600/ € 90.000)

Voorbeeld 2: Bedrijfsleiders Silke met dezelfde cijfers alleen keert ze nu een loon uit van € 30.000. Dit loon ligt lager dan het vorige loon en is belast aan een gemiddelde van 37,5%.

 • Winst: € 60.000 (€ 100.000 - € 10.000 - € 30.000)
 • Vennootschapsbelasting: € 15.000 (25% van € 60.000)
 • Belasting op dividenden: € 6.750 (15% (€ 60.000- € 15.000))
 • Belasting op loon: € 11.250 (37,5% van € 30.000)
 • Totale belasting: € 33.000
 • Totale belastingdruk: 36,67% (€ 33.000/ € 90.000)

* Dit cijfervoorbeeld is gebaseerd op fictieve cijfers met als bedoeling om de concepten inzichtelijk te maken.

Wettekst

Art. 215 WIB

Het tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 25 %

Voor vennootschappen die op grond van artikel 1:24, § 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen als kleine vennootschappen worden aangemerkt, wordt het tarief van de belasting op de eerste schijf van 0 tot 100.000 euro evenwel vastgesteld op 20 %

Het tweede lid is niet van toepassing:

[...]

4° op vennootschappen, andere dan overeenkomstig artikel 8:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, erkende coöperatieve vennootschappen bedoelde vennootschappen, die niet aan ten minste één in artikel 32 bedoelde bedrijfsleider een bezoldiging toekennen ten laste van het resultaat van het belastbaar tijdperk die ten minste gelijk is aan 45.000 euro vanaf het vijfde belastbaar tijdperk vanaf hun oprichting zoals bedoeld in artikel 14526, § 1, derde en vierde lid​. Indien de bezoldiging minder bedraagt dan 45.000 euro, moet deze bezoldiging ten laste van het resultaat van het belastbaar tijdperk gelijk zijn of hoger zijn dan het belastbaar inkomen van de vennootschap;

Jouw all-in opstartpartner

✓ Duidelijkheid

Onze tools zijn exact wat je nodig hebt

✓ Vrijblijvend

Configureer jouw ideale onderneming

Ontdek jouw mogelijkheden nu

Zorgeloos online oprichten

Duwtje in de rug.

Geef een Google Review en maak kans op de volledige terugbetaling van je oprichting.

Krijg nu korting

Zorgeloos oprichtien

Meer informatie
Goede prijs.

Krijg nu tijdelijk korting op de oprichting van jouw onderneming.

Starten zonder zorgen?

Start vandaag nog je onderneming volledig online!

Start je onderneming