Ben ik btw-plichtig of niet?

Lees in

Ben je btw-plichtig of niet als vennootschap of zelfstandige? Als vuistregel kan je zeggen dat bijna elke vennootschap en elke zelfstandige btw-plichtig is en een btw nummer moet aanvragen. Er zijn wel een aantal gevallen waar je geen btw moet aanrekenen aan je klanten omdat je recht hebt op een vrijstelling. Sommige zelfstandigen zijn zelfs helemaal niet btw-plichtig. Zij moeten zelfs geen btw nummer aanvragen en ook geen btw aanrekenen aan hun klanten.

Wanneer ben je btw-plichtig?

Basisregel: 99% van alle starters is btw-plichtig

Elke vennootschap of zelfstandige die op regelmatige en zelfstandige basis economische activiteiten verricht, is in principe btw-plichtig. Als je een vennootschap wil starten of zelfstandige wil worden zal je dus bijna altijd een btw-plichtige zijn en moet je een btw nummer aanvragen.

Om te bepalen of je btw-plichtig bent of niet maakt het niet uit of je handelt uit winstoogmerk of niet. Ook een vzw kan dus btw-plichtig zijn. Het is hierbij ook niet relevant welke ondernemingsvorm je hebt. Deze regel geldt voor:

99% van alle vennootschappen en zelfstandigen is btw-plichtig en moet een btw nummer aanvragen.

Opgelet: niet elke btw-plichtige moet btw aanrekenen aan zijn klanten

Sommige vennootschappen en zelfstandigen zijn wel btw-plichtig maar kunnen gebruik maken van de btw vrijstelling voor kleine ondernemingen. In dit geval moet je wel een btw nummer aanvragen maar hoef je geen btw te vragen aan je klanten.

Voor kleine vennootschappen en zelfstandigen is er een btw vrijstelling. Je blijft wel btw-plichtig maar moet geen btw aanrekenen aan je klanten.

De overige 1%: de niet-btw plichtige

Een kleine groep vennootschappen en zelfstandigen met specifieke activiteiten is niet btw-plichtig. Dat wil zeggen dat je ook geen btw-nummer moet aanvragen bij de btw-administratie. Wél moet je je nog altijd je ondernemingsnummer aanvragen.

Een zeer kleine groep vennootschappen en zelfstandigen met specifieke activiteiten is niet btw-plichtig.

Voorbeelden van niet btw-plichtige zelfstandigen zijn medische beroepen zoals: huisartsen, dermatologen, pediaters, tandartsen, kinesisten, verplegers.

De btw-plichtige met een btw vrijstelling

Wanneer ben je vrijgesteld van btw?

Als je een jaarlijkse omzet hebt van maximum 25.000 euro kan je kiezen voor het btw vrijstellingsregime. Het vrijstellingsregime is steeds een keuze die je zelf moet maken en je krijgt de vrijstelling niet automatisch. Als je de keuze maakt ben je vrijgesteld van btw.

Is je omzet lager dan 25.000 euro per jaar dan kan je kiezen voor het btw vrijstellingsregime.

Opgelet: oefen je bepaalde activiteiten uit dan kan je niet kiezen voor de btw vrijstelling:

 • Werken in onroerende staat: bijv. aannemers, tuinmannen, schrijnwerkers, behangers, ruitenwassers, schilders
 • Horecaondernemers met een geregistreerde kassa
 • Ondernemers in de sector van recuperatie van materialen.
Opgelet, sommige beroepen, zoals aannemers en tuinmannen komen niet in aanmerking voor de btw-vrijstelling.

Wat zijn de gevolgen als je vrijgesteld bent van btw?

Als je kiest voor de vrijstelling van btw, moet je wel nog altijd een btw nummer aanvragen door je te registreren bij de btw-administratie. Je bent dus wel btw-plichtig maar je moet geen btw aanrekenen aan je klanten. Hierdoor verlies je wel het recht op btw-aftrek.

Wanneer ben je niet btw-plichtig?

Als je bepaalde activiteiten uitoefent ben je niet btw-plichtig. Deze niet btw-plichtige activiteiten staan opgesomd in artikel 44 van het btw-wetboek.

Niet btw-plichtige activiteiten in de medische en zorgsector

 • Artsen
 • Tandartsen
 • Kinesitherapeuten, verloskundigen, verplegers, masseurs opgenomen in RIZIV
 • Erkend klinisch psychologen, erkend klinisch orthopedagogen
 • Psychologen voor wat betreft hun diensten m.b.t. onderwijskeuze en gezinsvoorlichting
 • Ziekenhuizen en psychiatrische instellingen, erkend door de FOD volksgezondheid
 • Diensten van familiale hulp
 • Vervoer van zieken
 • Instellingen bejaardenzorg
 • Kinderbewaarplaatsen
 • Diensten van familiale hulp
 • Dienstenchequebedrijven

Niet btw-plichtige activiteiten in de sociaal-culturele sector

 • Voordrachtgevers
 • Exploitanten van musea, dieren- en plantentuin, monumenten (zonder winstoogmerk)
 • Acteurs, orkestleiders, muzikanten en andere uitvoerende kunstenaars
 • Organisatoren van toneel-, ballet- of filmvoorstellingen, concerten, door erkende instellingen
 • Jeugdherbergen, - tehuizen, -clubs, homes, vakantiekolonies
 • Bibliotheken, spelio- en mediatheken
 • Auteurs van letterkundige werken

Niet btw-plichtige activiteiten in de financiële sector

 • Bank- en financiële sector
 • Verzekeringssector

Niet btw-plichtige activiteiten in het onderwijs

 • Onderwijs en lesgevers in welbepaalde omstandigheden

Andere niet btw-plichtige activiteiten

 • Professionele sportbeoefenaars
 • Loutere verhuur van onroerende goederen (tenzij uitzonderingen, zoals b.v. verhuur van garages en opslagplaatsen)
 • VZW met politieke, syndicale, religieuze, levensbeschouwelijke, vaderlandslievende doelen
 • Weddenschappen, loterijen, kans- en geldspelen - Inrichtingen lichamelijke opvoeding
 • Religieuze of levensbeschouwelijke instellingen

Welke verplichtingen heb je als btw-plichtige?

Als btw-plichtige heb je een aantal bijkomende verplichtingen. Afhankelijk van je statuut heb je meer of minder verplichtingen.

Een gewone btw-plichtige:

 • Registratie bij de btw-administratie;
 • Melding aan de btw-administratie bij wijziging of stopzetting van je activiteit;
 • Facturen sturen naar klanten;
 • Btw aangiftes;
 • Jaarlijkse klantenlisting;
 • Btw doorstorten naar de schatkist.

Een vrijgestelde btw-plichtige:

 • Registratie bij de btw-administratie bij de start;
 • Melding aan de btw-administratie bij wijziging of stopzetting van je activiteit.
Een vrijgestelde kleine onderneming is een btw-plichtige, maar met veel minder verplichtingen

Starten zonder zorgen?

Start vandaag nog je onderneming volledig online!

Start je onderneming