Hoeveel huur kan ik aanrekenen aan mijn vennootschap ?

Lees in

Als je privé een onroerend goed bezit, kan je een deel daarvan verhuren aan je vennootschap. Dit kan bijvoorbeeld wanneer je een deel van jouw privéwoning gebruikt als kantoorruimte of ontvangstruimte voor klanten van de vennootschap. De huur die je vraagt als privé persoon wordt gunstig belast. Let wel op, de maximale huur die je hiervoor kan vragen, is beperkt.

Hoeveel huur mag je vragen aan je vennootschap?

De fiscus bepaalt de grens op basis van de volgende formule:

niet-geïndexeerd KI van het gebouw x 5/3 x revalorisatiecoëfficiënt

De revalorisatiecoëfficiënt in 2022 (aanslagjaar 2023) = 4,87.

Alles boven deze grens beschouwt de fiscus als ‘overdreven huur’ en zal ze herkwalificeren als een gewone bezoldiging.

Volgend voorbeeld kan dit verduidelijken:

 • Je bent eigenaar van een gebouw dat je verhuurt aan je vennootschap.
 • Het gebouw heeft een niet geïndexeerd KI van 1.000 euro.
 • De jaarlijkse huurprijs bedraagt 10.800 euro (12x900 euro).
 • De maximale huur bedraagt 8.116,67 euro (1.000 x5/3 x 4,87)
 • De geherkwalificeerde huur bedraagt: 2683,33 euro (10.800 –
 • 8.116,67)
De overdreven huur belast de fiscus als bezoldiging

Waarom beperkt de fiscus de huur?

Het verhuren van een gebouw aan je vennootschap heeft volgende voordelen in vergelijking met je loon als bedrijfsleider:

 • Je betaalt geen sociale zekerheid op de huur
 • Je kan een kostenforfait van 40% toepassen
 • Je kan interesten van leningen aftrekken

Het inkomen dat je ontvangt als huur van je vennootschap wordt dus lager belast als het loon dat je uitkeert. Daarom is het fiscaal aantrekkelijk om je loon lager te houden en de huur hoger. De fiscus steekt hier echter een stok in de wielen en beperkt de huur die je fiscaalvriendelijk kan aanrekenen aan je vennootschap.

De voordelen maken het aantrekkelijk om de huurprijs hoog te leggen

Wat als mijn partner ook eigenaar van is van het gebouw?

Als je partner mede-eigenaar is van het gebouw en geen bestuurder in de vennootschap, dan geldt de ‘huurkwalificatie’ niet voor het deel van de partner.

Een voorbeeld maakt dit duidelijk:

 • Jij en je partner zijn elk 50% eigenaar van het gebouw uit ons vorige voorbeeld
 • Jouw deel van de huur bedraagt nu 5.400 euro (50% van 10.800)
 • De maximale huur bedraagt 4.058,34 euro (8.116,67 /2)
 • De geherkwalificeerde huur bedraagt: 1.341,66 euro (5.400 –
 • 4.058,34)

Is de herkwalificatie van huur als loon altijd nadelig?

Als je partner mede-eigenaar is van het gebouw en geen bestuurder van de vennootschap, dan hoeft de herkwalificatie niet altijd nadelig te zijn. In dit geval kan je de bezoldiging als bestuurder doen dalen en meer huur vragen.

 • Voor jou als bestuurder verandert er niets. Het overdreven deel wordt als loon beschouwd
 • Voor je partner is dit wel voordelig omdat die meer (huur)inkomsten zal ontvangen, die niet geherkwalificeerd moeten worden.

Uitzondering voor onbebouwde gronden

Deze herkwalificatie van huur geldt niet voor onbebouwde gronden. Het kan dus interessant zijn om een deel van de oprit van het gebouw te verhuren aan de vennootschap. Hier is de huurprijs niet aan herkwalificatie onderworpen.

Starten zonder zorgen?

Start vandaag nog je onderneming volledig online!

Start je onderneming