Vennootschapsbelasting simpel uitgelegd

Lees in

Vennootschapsbelasting is een belasting op de winst van vennootschappen zoals de besloten vennootschap (BV) en de commanditaire vennootschap (CommV). Het standaardtarief in België is 25%.

Wat is vennootschapsbelasting?

Definitie van vennootschapsbelasting

Definitie: Vennootschapsbelasting is een belasting op de winst van vennootschappen.

Twee elementen springen hier uit:

 • Vennootschapsbelasting is een belasting op vennootschappen;
 • Vennootschapsbelasting is een belasting op de winst van vennootschappen.

Een belasting op vennootschappen en niet op personen

Vennootschapsbelasting is een belasting op vennootschappen en niet op personen. Een zelfstandige zonder vennootschap zoals een eenmanszaak in hoofdberoep of een eenmanszaak in bijberoep zal dus geen vennootschapsbelasting betalen. Zij betalen personenbelasting.

Vennootschapsbelasting is een belasting op vennootschappen en niet op personen zoals de personenbelasting.

Een belasting op de winst van een vennootschap

Vennootschapsbelasting is een belasting op winst en niet op omzet of verkopen. Naast de vennootschapsbelasting moeten btw-plichtige vennootschappen ook nog btw aanrekenen op de verkoop van goederen en diensten aan hun klanten. De btw kan je zien als een belasting op verkopen en niet op winst van de vennootschap.

Een belasting op winst en niet op verkopen zoals de btw.

Wie betaalt vennootschapsbelasting?

Een vennootschap betaalt vennootschapsbelasting als ze voldoet aan drie voorwaarden:

Voorwaarde 1: Rechtspersoonlijkheid

Enkel vennootschappen met rechtspersoonlijkheid moeten vennootschapsbelasting betalen. Voorbeelden van vennootschappen met rechtspersoonlijkheid zijn:

Voorwaarde 2: Fiscale woonplaats in België

Enkel vennootschappen met een fiscale woonplaats in België moeten ook in België vennootschapsbelasting betalen. De fiscale woonplaats van de vennootschap moet dus in België zijn. Dit wil zeggen dat de maatschappelijke zetel, de voornaamste inrichting of zetel van bestuur in België ligt. Als de statutaire zetel van een vennootschap in België ligt, is er een vermoeden dat de vennootschap ook haar fiscale woonplaats in België heeft. Toch moet je altijd kijken of dit ook overeenkomt met de werkelijkheid.

Voorbeeld:

 • Ella werkt als zelfstandige projectleider in de bouw en bezoekt werven over heel België.
 • Haar maatschappelijke zetel is haar thuisadres in Gent.
 • Fiscale woonplaats: België

Voorbeeld:

 • Marieke is een freelance marketeer. Ze heeft de Belgische nationaliteit maar woont net over de Nederlandse grens in Roosendaal.
 • Al haar klanten komen uit België maar ze werkt meer dan 90% vanuit haar thuisbureau in Nederland.
 • Haar post komt toe in een bedrijvencentrum in Antwerpen waar ze één keer per week de post gaat ophalen.
 • Fiscale woonplaats: Nederland
Om een fiscale woonplaats in België te hebben moet de werkelijke leiding van de vennootschap ook vanuit België gebeuren. Een brievenbus alleen is niet voldoende.

Voorwaarde 3: Mogelijkheid om winst te verdelen

Enkel vennootschappen die de mogelijkheid hebben om winst te verdelen moeten vennootschapsbelasting betalen. De wet omschrijft dit als: "rechtspersonen die een onderneming exploiteren of zich bezighouden met verrichtingen van winstgevende aard".

In mensentaal en samengevat wil dit zeggen dat de meeste VZW's geen vennootschapsbelasting moeten betalen.

Het overgrote merendeel van de VZW's betaalt geen vennootschapsbelasting.

Omgekeerd zullen andere vennootschappen zoals een besloten vennootschap die is opgericht voor een goed doel, wel vennootschapsbelasting moeten betalen. Omdat ze de mogelijkheid (minstens theoretisch) hebben om winst uit te keren.

Een besloten vennootschap die is opgericht voor een goed doel, zal toch vennootschapsbelasting moeten betalen.

Hoe werkt de vennootschapsbelasting?

Vennootschappen betalen vennootschapsbelasting op de totale winst die ze behalen. De winst bevat ook de dividenden die een vennootschap uitkeert aan de aandeelhouders.

Een vennootschap betaalt belasting op haar winst en die is, simpel gesteld, gelijk aan de omzet min de kosten.

Hoeveel die winst exact bedraagt, wordt bepaald door de regels van de Belgische boekhoudwetgeving. De boekhouding van de vennootschap is steeds het startpunt. Nadien worden daar allerlei fiscale correcties op toegepast.

Wat zijn de tarieven van de vennootschapsbelasting?

Het standaardtarief van de vennootschapsbelasting in België bedraagt 25%. Kmo vennootschappen hebben in bepaalde gevallen ook recht op het verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting van 20%.

Een vennootschap betaalt 25% (en soms 20%) vennootschapsbelasting op haar winsten.

Cijfervoorbeeld van de vennootschapsbelasting

Een fictief voorbeeld maakt de principes wat duidelijk:

 • Elize is een succesvolle onderneemster en staat aan het hoofd van een IT-bedrijf in de vorm van een besloten vennootschap;
 • Het bedrijf voert haar activiteiten uit vanuit Hasselt;
 • De omzet bedroeg dit jaar € 300.000;
 • Ze komt niet in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting.
 • Er waren € 200.000 loonkosten, € 25.000 kantoorkosten en € 25.000 aan IT licenties;
 • Ze keerde € 15.000 uit aan dividenden naar de aandeelhouders.
 • Winst: € 50.000 (€ 300.000 - € 25.000 - € 25.000)
 • Vennootschapsbelasting: € 12.500 (25% * € 50.000)

Vanaf wanneer een vennootschap oprichten?

Als je een vennootschap opricht, zoals een besloten vennootschap of een commanditaire vennootschap, zal je in de meeste gevallen vennootschapsbelasting betalen. Of de vennootschapsbelasting voordeliger is dan de personenbelasting en vanaf wanneer een vennootschap interessant is, hangt af van je specifieke situatie.

Via de gratis online tool kom je in minder dan 3 minuten te weten of een vennootschap interessant is
Jouw all-in opstartpartner

✓ Duidelijkheid

Onze tools zijn exact wat je nodig hebt

✓ Vrijblijvend

Configureer jouw ideale onderneming

Ontdek jouw mogelijkheden nu

Zorgeloos online oprichten

Duwtje in de rug.

Geef een Google Review en maak kans op de volledige terugbetaling van je oprichting.

Krijg nu korting

Zorgeloos oprichtien

Meer informatie
Goede prijs.

Krijg nu tijdelijk korting op de oprichting van jouw onderneming.

Starten zonder zorgen?

Start vandaag nog je onderneming volledig online!

Start je onderneming