No items found.

Wanneer is het uitkeren van een tantième interessant?

Lees in

Bestuurders van een vennootschap kunnen op verschillende wijzen worden vergoed voor hun prestaties. Eén van deze manieren is door middel van een tantième. In tegenstelling tot een periodieke bezoldiging, is een tantième een toekenning uit het resultaat van het boekjaar. Wat is dit juist? Wat zijn de voordelen?

Wat zijn tantièmes?

Tantièmes zijn delen van de winst die bestuurders van een vennootschap als een soort ‘bonus’ kunnen ontvangen. We beschouwen tantièmes als bezoldigingen. Ze zijn een aftrekbare kost voor de vennootschap in het jaar waarop de tantième betrekking heeft (en niet in het jaar waarin ze wordt toegekend).

Door de winst op die manier te bestemmen, kan een vennootschap haar fiscaal resultaat optimaliseren.

Voor de bestuurder is een tantième een belastbare bezoldiging.

Wat zijn de voordelen?

Het is een manier om de belastingen te drukken. Een tantième is immers een aftrekbare kost voor de vennootschap, waardoor het belastbaar resultaat van de vennootschap wordt verminderd.

Een tantième is een aftrekbare kost.

De vennootschap kan genieten van een verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting (20% i.p.v. 25%) op de eerste 100.000 belastbare winst, wanneer ze aan een aantal cumulatieve voorwaarden voldoet. Eén van deze voorwaarden is dat aan minstens één bestuurder natuurlijk persoon een bezoldiging van minstens 45.000 euro wordt toegekend. Wanneer op het einde van het boekjaar blijk dat er onvoldoende bezoldigingen – in de vorm van periodieke bezoldigingen, voordelen alle aard of geherkwalificeerde huurinkomsten - zijn uitbetaald, dan kan men alsnog bijpassen met een tantième om het verlaagd tarief niet te mislopen. Tantièmes tellen immers mee voor de berekening van deze minimumbezoldiging. De vennootschap geniet ook van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting als een lagere tantième wordt toegekend op voorwaarde dat deze minstens gelijk is aan de belastbare vennootschapswinst.

Tantièmes tellen immers mee voor de berekening van deze minimumbezoldiging.

De meeste vennootschappen hebben een boekjaar per kalenderjaar. Dit heeft als voordeel dat de bestuurder pas later belast zal worden op de tantième. Zo geniet de bestuurder uitstel van belasting. Als de tantième wordt toegekend uit de winst van het boekjaar N, zal deze pas belast worden in het inkomstenjaar N+1 in de personenbelasting. De datum van betaalbaarstelling (beslissing algemene vergadering) is het aanknopingspunt om te bepalen in welk inkomstenjaar de tantième belastbaar zal zijn.

Dit heeft als voordeel dat de bestuurder pas later belast zal worden op de tantième.

Nog vragen hierover? Plan gerust een gesprekje in!

Jouw all-in opstartpartner

✓ Duidelijkheid

Onze tools zijn exact wat je nodig hebt

✓ Vrijblijvend

Configureer jouw ideale onderneming

Ontdek jouw mogelijkheden nu

Zorgeloos online oprichten

Duwtje in de rug.

Geef een Google Review en maak kans op de volledige terugbetaling van je oprichting.

Krijg nu korting

Zorgeloos oprichtien

Meer informatie
Goede prijs.

Krijg nu tijdelijk korting op de oprichting van jouw onderneming.

Starten zonder zorgen?

Start vandaag nog je onderneming volledig online!

Start je onderneming
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.