Start ik als zelfstandige in hoofdberoep of in bijberoep?

Lees in

Je kan je zelfstandige activiteit starten in hoofdberoep of in bijberoep, maar wat is nu juist het verschil tussen beiden? Deze blog legt het voor je uit!

1. Wat is het verschil tussen zelfstandig zijn in hoofdberoep en bijberoep?

Je kan niet zomaar kiezen of je zelfstandige wordt in hoofdberoep of in bijberoep. De categorie waarin je terechtkomt, hangt immers af van de situatie waarin je je bevindt.

Je wordt zelfstandige in hoofdberoep als de zelfstandige activiteit je enige of je voornaamste bezigheid is. Je wordt zelfstandige in bijberoep als je nog minstens een halftijdse job hebt als loontrekkende of ambtenaar.

2. Zelfstandige in hoofdberoep

Je statuut hangt af van je situatie, en die kan je makkelijk zelf nagaan. Laten we kijken of je een van onderstaande vakjes kan aanvinken:

 • je hebt geen andere job naast je zelfstandige activiteit;
 • of je werkt minder dan 50% als werknemer;
 • of je werkt minder dan 50% als ambtenaar buiten het onderwijs;
 • of je werkt minder dan 60% als leerkracht met een vaste benoeming;
 • of je werkt minder dan 50% als leerkracht zonder vaste benoeming.

Ergens een bolletje aangevinkt? Dan is je eigen zaak jouw belangrijkste bron van inkomsten, en word je automatisch zelfstandige in hoofdberoep.

3. Zelfstandige in bijberoep

Je statuut hangt af van je situatie en die kan je makkelijk zelf nagaan. Laten we kijken of je een van onderstaande vakjes kan aanvinken:

 • je werkt minstens 50% als werknemer;
 • of je werkt minstens 50% als ambtenaar buiten het onderwijs;
 • of je presteert minstens 60% van een voltijds uurrooster als leerkracht met een vaste benoeming;
 • of je presteert minstens 50% van een voltijds uurrooster als leerkracht zonder een vaste benoeming;
 • of je bent op brugpensioen (SWT) of ontvangt een werkloosheidsuitkering;
 • of je krijgt een ziekte- of arbeidsongeschiktheidsuitkering als loontrekkende.

Heb je ergens een bolletje aangevinkt? Dan word jij zelfstandige in bijberoep. 

Zoals hierboven gezegd, heb je nog een halftijdse job hebt als loontrekkende of ambtenaar. Maar wat betekent precies een halftijdse job? Halftijds is minstens de helft van een voltijds uurrooster. Is voltijds volgens jouw arbeidsovereenkomst 38 uur, dan moet je minstens 19 uur werken om een halftijdse job te hebben. 

 • Als loontrekkende werk je minstens 235 uur per kwartaal, en dat met een contract van minstens een halftijdse tewerkstelling. Dat arbeidscontract moet er liggen aan het begin en het einde van elk kwartaal.
 • Als ambtenaar werk je eveneens minstens 235 uur per kwartaal, en dat gedurende minstens 200 dagen of 8 maanden per jaar.
 • Ben je contractueel lesgever? Dan gelden eveneens 235 uur per kwartaal. Daarbij wordt rekening gehouden met je uitgestelde bezoldiging tijdens de zomervakantie en vakantiedagen. Ben je even werkloos? Vraag dan zeker je werkloosheidsuitkering aan, want de periodes waarin je werkloosheidsuitkeringen kreeg tellen mee voor de 235 uur.
 • Ben je vastbenoemde lesgever? Dan geldt het criterium van 6/10de van een volledig uurrooster. Je dient minstens 282 uur te presteren per kwartaal. Per jaar ben je minstens 8 maanden of 200 dagen aan de slag.

In al deze gevallen worden de uren per kwartaal berekend op basis van een 38-uren week. Werk je niet in een 38-uren week? Dan berekent de overheid de nodige gepresteerde uren per kwartaal evenredig.

Ben je gepensioneerd als loontrekkende, en wil je zelfstandig aan de slag? Dan word je eveneens zelfstandige in bijberoep.

4. Bijberoep starten: de administratieve formaliteiten

Voor je verplichte wettelijke registratie als zelfstandige ben je bij iStart zeker aan het juiste adres! Onze experten regelen voor jou:

 • de inschrijving van je eenmanszaak in de Kruispuntbank van Ondernemingen. De KBO kent je dan een ondernemingsnummer toe. Dat kan je perfect vergelijken met de identiteitskaart van je zaak;
 • btw-nummer aanvragen. Het btw-kantoor voegt dan de letters “BE” toe aan je nummer;
 • je aansluiting als zelfstandige. Zo ben je sociaal beschermd als zelfstandige;
 • de aanvraag van eventuele vergunningen; denk maar aan een eetwarenvergunning of alcoholvergunning. Let wel: sommige exemplaren moet je in hoogsteigen persoon aanvragen. Klop zeker ook eens aan bij je gemeente, je beroepsvereniging of federatie.

Starten zonder zorgen?

Start vandaag nog je onderneming volledig online!

Start je onderneming