Welke vergunningen heb ik nodig voor mijn activiteit ?

Lees in

Als je een zelfstandige activiteit start, heb je soms bijkomende vergunningen nodig. Welke vergunningen je precies nodig hebt, hangt af van je activiteit. Hieronder vind je een overzicht van een aantal veel voorkomende vergunningen.

Een aantal veel voorkomende vergunningen:

  • Voedselvergunning
  • Drankvergunning
  • Ambulante handel
  • Erkenning als aannemer
  • Muziek
  • Gewasbeschermingsmiddelen

Voedselvergunning

Van zodra je onderneming in contact komt moet voeding, dien je een voedselvergunning aan te vragen. Dit is waarschijnlijk sneller dan je denkt. Zo vallen bijvoorbeeld ook tuinaannemers onder deze vergunning wanneer ze grond bemesten waarop groenten worden geteeld of transporteurs wanneer ze levende dieren vervoeren.


De vergunning vraag je aan bij het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV). Opgelet, van zodra je de vergunning hebt, betaal je jaarlijks een taks om de werking van het FAVV te financieren.

Drankvergunning

Als je alcohol verkoopt, moet je een vergunning aan vragen bij de dienst Douane en Accijnzen. Dit geldt dus bijvoorbeeld voor nachtwinkels, supermarkten, tankstations en zelfs (afhaal)frituren.

Ook horeca uitbaters hebben een drankvergunning nodig, maar dit is een andere soort vergunning.

Machtiging voor ambulante handel

Wanneer je buiten je vaste vestigingsplaats(en) producten of diensten verkoopt aan consumenten, bijvoorbeeld op de openbare weg of op openbare markten, heb je een machtiging voor ambulante handel nodig. Deze machtiging noemen we ook wel eens een 'leurkaart'. Een leurkaart kan je aanvragen bij een ondernemingsloket naar keuze.

Meer informatie vind je op de website van de Vlaamse overheid.

Erkenning als aannemer

Deze erkenning heb je nodig wanneer je als bouwaannemer wil deelnemen aan openbare aanbestedingen voor bouwprojecten. De aanvraag tot erkenning moet je zelf indienen ofwel via je beroepsvereniging. De FOD Economie is verantwoordelijk voor deze erkenning.

Muziek: UNISONO

Wil je muziek afspelen in je zaak (winkel, wachtruimte, kantoorruimte, …) ? Dan heb je een licentie van UNISONO nodig. Unisono is een gemeenschappelijk platform van Sabam, PlayRight en SIMIM. Je zal jaarlijks een bijdrage moeten betalen in functie van het soort en de grootte van je zaak.

Gewasbeschermingsmiddelen: Fytolicentie

Als je werkt met gewasbeschermingsmiddelen, heb je een verplicht certificaat, de zogenaamd fytolicentie, nodig. De aanvraag dient te gebeuren bij de FOD Volksgezondheid en kan ook online aangevraagd worden op www.fytoweb.be.

Raadpleeg een expert

Opgelet, dit overzicht is niet volledig. Er zijn nog heel wat specifieke vergunningen die van toepassing kunnen zijn op je activiteiten. Informeer dus altijd goed welke vergunning op jou van toepassing zijn. De experts van iStart staan klaar om je verder op weg helpen.

Informeer altijd goed welke vergunningen op jou activiteiten van toepassing zijn.

Starten zonder zorgen?

Start vandaag nog je onderneming volledig online!

Start je onderneming