Wat moet je weten over het UBO-register?

Lees in

Wanneer je een vennootschap (BV, CommV of VOF) opricht, zijn er heel wat administratieve formaliteiten waaraan je moet denken. Het UBO-register is hier een goed voorbeeld van. Deze blog legt je uit wat je moet weten over het UBO-register.

1. Wat is het UBO-register?

Het UBO-register is een register dat weergeeft wie de uiteindelijke begunstigde is van een vennootschap. De FOD Financiën houdt dit register elektronisch bij. Het UBO-register kan je raadplegen via het portaal MyMinFinPro.

2. Is het UBO-register verplicht?

Elke vennootschap in België zoals een BV, CommV of VOF is verplicht om het UBO-register in te vullen. Het geldt dus zowel voor kleine vennootschappen als voor multinationals. Ook stichtingen, vzw’s, trusts en fiducieën moeten zich registreren in het UBO-register.

3. Waarom bestaat het UBO-register?

De bedoeling is om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te bestrijden door een register bij te houden over de uiteindelijke begunstigden van in België opgerichte vennootschappen, stichtingen, vzw’s, trusts en fiducieën.

Voor een kleine KMO met een makkelijke aandeelhouderstructuur is het natuurlijk eenvoudig om te weten wie hier achter zit. Het UBO-register is dan ook vooral bedoeld om in ingewikkelde vennootschapsstructuren met soms schimmige aandeelhouders, te kunnen nagaan wie nu de touwtjes in handen heeft. De verplichting geldt helaas wel voor alle vennootschappen.

4. Wie moet je vermelden in het UBO-register?

Je moet de natuurlijke personen die (on)rechtstreeks eigenaar zijn van meer dan 25% van de aandelen van de vennootschap zijn. De afkorting UBO staat dan ook voor ‘Ultimate Beneficial Owner’. Dit is de uiteindelijke begunstigde van een vennootschap die geregistreerd moet worden in het UBO-register.

Voorbeeld. Sophie start samen met Emma een kinépraktijk waarbij ze allebei 50% van de aandelen hebben. Zowel Sophie als Emma zullen zich moeten registreren in het UBO-register.

Bij groepsstructuren moet je alle niveaus doorlopen tot als je een natuurlijk persoon als eigenaar kan aanduiden.

5. Jaarlijkse bevestiging van de informatie in het UBO-register

Ieder jaar moet je de informatie in het UBO-register bevestigen. De termijn van één jaar begint te lopen vanaf de initiële registratie of vanaf de laatste in het UBO-register aangebrachte wijziging.

Doe je dit niet, dan riskeer je een administratieve geldboete van 250 euro tot 50.000 euro

6. Hoe kan iStart helpen?

Vind je dit allemaal wat ingewikkeld? Dan kan iStart je zeker helpen.

UBO registratie bij oprichting. Kies je voor het excellent-pakket bij de BV,  of het premium-pakket bij CommV of VOF, dan brengen wij deze formaliteit voor jou in orde.

Jaarlijkse bevestiging. Dat kunnen we helaas niet voor je in orde brengen. Geen nood, je kan dit in minder dan 5 minuten zelf online in orde brengen

Starten zonder zorgen?

Start vandaag nog je onderneming volledig online!

Start je onderneming