Wat moet je weten over het aandeelhoudersregister?

Lees in

Wanneer je een vennootschap (BV, CommV of VOF) opricht, zijn er heel wat administratieve formaliteiten waaraan je moet denken. Het aandelenregister is hier een goed voorbeeld van. Deze blog legt je uit wat je moet weten over het aandeelhoudersregister.

1. Wat is een aandelenregister?

Een aandelenregister geeft weer wie hoeveel aandelen van de vennootschap bezit en bevat ook de eventuele transacties met betrekking tot de aandelen. De gegevens zijn van belang voor een goede werking van de onderneming.

Een aandelenregister kan je zowel op papier bijhouden als virtueel. Het virtuele aandelenregister heet Estox en kan je als bestuurder van de vennootschap makkelijk aanpassen.

2. Is een aandelenregister verplicht?

Voor een BV ben je verplicht een aandelenregister bij te houden. Voor een VOF of CommV heb je de vrije keuze om al dan niet een aandelenregister te houden.

3. Wat moet je vermelden in het aandelenregister?

Volgens het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen moeten de volgende gegevens vermeld worden in het aandelenregister op naam van elke aandeelhouder:

- het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale aantal aandelen per soort;

- voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam en zetel van elke aandeelhouder;

- het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;

- de op elk aandeel gedane stortingen;

- de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;

- de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum. Indien het register in elektronische vorm wordt aangehouden, kan de verklaring van overdracht een elektronische vorm aannemen en worden ondertekend door middel van een geheel van elektronische gegevens dat aan een bepaalde persoon kan worden toegerekend en het behoud van de integriteit van de inhoud van de akte aantoont;

- de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.

4. Hoe kan iStart helpen?

Vind je dit allemaal wat ingewikkeld? Dan kan iStart je zeker helpen.

Kies je voor het excellent-pakket bij de BV,  of het premium-pakket bij CommV of VOF, dan brengen wij deze formaliteit voor jou in orde.

Starten zonder zorgen?

Start vandaag nog je onderneming volledig online!

Start je onderneming