No items found.

Wat moet je weten over de jaarlijkse vennootschapsbijdrage?

Lees in

Een vennootschap moet in principe jaarlijks een vennootschapsbijdrage betalen. Hoeveel die bedraagt, hangt af van het balanstotaal van je vennootschap. Sommige vennootschappen hebben recht op een vrijstelling van de vennootschapsbijdrage.

Wat is de jaarlijkse vennootschapsbijdrage?

De jaarlijkse vennootschapsbijdrage is een verplichte bijdrage waarmee je zelf geen rechten opbouwt. De bijdrage dient om bijvoorbeeld de pensioenen of uitkeringen in het kader van de ziekteverzekering (moederschapsrust, arbeidsongeschiktheid …) van alle zelfstandigen te financieren.

Hoeveel bedraagt de vennootschapsbijdrage?

Een startende vennootschap betaalt de eerste twee jaren een vennootschapsbijdrage van 384,44 euro (bedrag 2023). Nadien hangt het bedrag van de bijdrage af van het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar (situatie op 1 januari van het bijdragejaar).

Wie moet de jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen?

Als je vennootschap onderworpen is aan de Belgische vennootschapsbelasting, moet je ze aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en is zij in principe een bijdrage verschuldigd.

Goed om weten: als mandataris of werkend vennoot van een vennootschap ben je mee verantwoordelijk voor de betaling van deze vennootschapsbijdrage. Dit betekent dat als de vennootschap deze bijdrage niet betaalt, het sociaal verzekeringsfonds jou hiervoor persoonlijk kan aanspreken.

Wanneer moet de vennootschapsbijdrage betaald zijn?

Vanaf 2023 moet de vennootschapsbijdrage uiterlijk op 31 december van het bijdragejaar betaald zijn. Voor nieuwe vennootschappen, opgericht na 30 september van het bijdragejaar, geldt een andere betalingstermijn voor de eerste bijdrage. Zij moeten de eerste bijdrage uiterlijk op de laatste dag van de derde maand volgend op de maand van de oprichting betaald hebben.

VOORBEELD
Een vennootschap wordt opgericht op 15 oktober 2023. De vennootschapsbijdrage van 2023 moet ten laatste op 31 januari 2024 betaald zijn. De vennootschapsbijdrage van 2024 moet ten laatste op 31 december 2024 betaald zijn.
Bestaande vennootschappen en vennootschappen opgericht vóór 1 april van het bijdragejaar, moeten de bijdrage voor 30 juni betalen. Als je jouw vennootschap hebt opgericht na 31 maart, moet je de eerste bijdrage betalen uiterlijk op de laatste dag van de derde maand die volgt op de oprichting van de vennootschap. Bij laattijdige betaling wordt een maandelijkse wettelijke verhoging van 1% aangerekend. Voor de vennootschapsbijdrage van 2022 wordt de betaaldatum uitgesteld naar 31 december 2022.

Is er een vrijstelling van de vennootschapsbijdrage mogelijk?

Ja, een vrijstelling van de vennootschapsbijdrage is mogelijk in de volgende gevallen:

Gedurende maximum de eerste drie jaar vanaf het jaar van oprichting is je startende vennootschap geen bijdrage verschuldigd als het om een personenvennootschap gaat (alle vennootschappen worden in deze context als personenvennootschappen beschouwd, met uitzondering van de naamloze vennootschap en de commanditaire vennootschap op aandelen) die ingeschreven staat in de KBO. Bovendien mogen alle mandatarissen en een meerderheid van de werkende vennoten niet meer dan 12 kwartalen zelfstandige geweest zijn gedurende de 40 kwartalen voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap.

Deze voorwaarden worden voor elk van de drie eerste bijdragejaren afzonderlijk beoordeeld.

Een vrijstelling van kan ook voor het jaar waarin je vennootschap: (1) failliet verklaard wordt; (2) het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke reorganisatie; (3) of zich in een toestand van vereffening bevindt.

Dit voor zover de bijdrage nog niet betaald werd.

Heb je hierover nog vragen? Plan gerust een gesprekje in met één van onze experts!

Goede prijs.

Krijg nu tijdelijk korting op de oprichting van jouw onderneming.

Klaar om je vennootschap op te starten?

Ontdek meer over onze Keuzewijzer of maak gewoon direct een account aan om snel op te richten. Je kan ook steeds contact opnemen met ons voor specifieke vragen.

Start je onderneming
Vraag raad aan onze experts

Onze opstartspecialisten staan volledig vrijblijvend klaar om je verder te helpen.

Boek gratis advies
Gebruik onze gratis tools

Wees je twijfels te snel af en gebruik onze tools om je verder te helpen.

Maak een account aan