Waarom is het voorwerp van mijn vennootschap belangrijk ?

Lees in

De statuten van je vennootschap moeten altijd het voorwerp van je vennootschap vermelden. Het voorwerp van je vennootschap is de activiteit of de bedrijvigheid die de vennootschap van plan is om uit te oefenen. Ook in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) moet je de activiteiten van je vennootschap aangeven bij de inschrijving.

Moet een vennootschap een voorwerp hebben?

De statuten van elke vennootschap bevatten verplicht het voorwerp. Een vennootschap mag enkel de activiteiten uitoefenen die ook in haar voorwerp staan opgesomd. Deze regel geldt ongeacht de vennootschapsvorm die je kiest. Zo ben je dus verplicht om een voorwerp op te nemen voor volgende vennootschapsvormen:

Een vennootschap mag enkel de activiteiten uitoefenen die in haar voorwerp staan opgesomd.

Wat is het juridische belang van het voorwerp in een vennootschap?

Het voorwerp van je vennootschap en de activiteiten die in de KBO staan, kunnen een belangrijke juridische impact hebben. Oefenen je bijvoorbeeld activiteiten uit die niet in je voorwerp staan, kan dit problemen geven bij het innen van onbetaalde facturen.  

Als je naar een rechter stapt, kan de wanbetaler opwerpen dat je vennootschap geen betaling kan eisen omdat ze officieel niet mocht leveren wat gefactureerd wordt. In dit geval zal je mogelijks terugkeren van een kale reis. Bijzonder pijnlijk uiteraard, want je zal geen betaling van de factuur kunnen bekomen en bovendien zal je ook moeten opdraaien voor de gerechtskosten.

Achteraf kan je wel nog de activiteiten van je vennootschap aanpassen in de statuten en in de KBO om daarna de wanbetaler opnieuw te dagvaarden. Dit brengt uiteraard weer extra kosten en zorgen met zich mee.

Zorg er voor dat je het voorwerp van je vennootschap van bij de start ruim genoeg formuleert.

Het is dus duidelijk van belang om het voorwerp van de vennootschap van in het begin voldoende ruim te formuleren. Merk je dat je activiteiten na verloop van tijd aan het evolueren zijn, dan bekijk je best even of er een aanpassing van het voorwerp van je vennootschap nodig is. Zo kom je niet voor slechte verrassingen te staan bij wanbetaling van je klanten.

Wat met eenmalige activiteiten?

Als je een activiteit slechts toevallig en éénmalig uitoefent, is het niet vereist om meteen je activiteiten aan te passen in de statuten en in de KBO. In geval je dus bijvoorbeeld je auto verkoopt om een andere te kopen, moet je niet meteen de activiteit ‘’handelaar in tweedehandswagens’’ inschrijven.

Voor toevallige en eenmalige activiteiten moet je niet meteen je activiteiten aanpassen in de statuten en de KBO.

Wat als de activiteiten niet overeenkomen met de werkelijkheid?

Het kan verleidelijk zijn om hierop te anticiperen door een zeer uitgebreid en/of vaag voorwerp te hanteren. Ook dit kan tot problemen leiden. Het is namelijk zo dat het voorwerp van de vennootschap altijd het juridische spiegelbeeld moet zijn van de effectieve economische activiteit van de vennootschap. Het heeft dus geen zin om allerlei activiteiten op te nemen in het voorwerp als je op voorhand weet dat ze nooit uitgeoefend zullen worden.

Starten zonder zorgen?

Start vandaag nog je onderneming volledig online!

Start je onderneming