Welke sociale rechten heb ik als zelfstandige?

Lees in

Als zelfstandige ben je verplicht sociale bijdragen te betalen. In ruil daarvoor krijg je heel wat sociale rechten. Deze blog geeft je een handig overzicht van de verschillende sociale rechten.

Zelfstandige en kinderen

De uitkeringen en premies die je kan genieten, verschillen naargelang je woonplaats (Vlaanderen, Wallonië, Brussel of de Duitstalige gemeenschap).

Met welke instantie kan je contact opnemen voor meer informatie?

- Vlaanderen: je uitbetalingsactor of FONS via deze link.

- Wallonië: je kinderbijslagfonds of FAMIWAL via deze link.

- Brussel: FAMIRIS via deze link.

- Duitstalige Gemeenschap: Ostbelgien via deze link

Zelfstandige en moeder worden

Moederschapsverlof + moederschapsuitkering: je hebt recht op maximum 12 weken voltijds waarvan je er 3 facultatief kan nemen en 9 verplicht moet nemen met een volledige uitkering. Je kan er ook voor kiezen de periode halftijds te nemen (18 weken halftijds dus) met recht op een halve uitkering. Voor meer informatie neem je best contact op met je ziekenfonds.

Moederschapshulp: je hebt recht op 105 gratis dienstencheques na de bevalling. Voor meer informatie neem je best contact op met je sociaal verzekeringsfonds.

Vrijstelling van de sociale bijdragen na bevalling: je hebt recht op een automatische vrijstelling van de betaling van je sociale bijdragen in het kwartaal na het kwartaal van de bevalling. Voor meer informatie neem je best contact op met je sociaal verzekeringsfonds.

Zelfstandige en vader of mee-ouder worden

Vaderschaps- en geboorteverlof + vaderschaps- en geboorteuitkering: je hebt recht op maximum 15 volledige dagen met een volledige uitkering of maximum 30 dagen met recht op een halve uitkering. Voor meer informatie neem je best contact op met je sociaal verzekeringsfonds.

Geboortehulp: je hebt recht op 15 gratis dienstencheques na de geboorte, maar hiervoor geldt wel de voorwaarde dat je maximum 8 volle dagen of 16 halve dagen vaderschaps- en geboorteverlof hebt opgenomen. Voor meer informatie neem je best contact op met je sociaal verzekeringsfonds.

Zelfstandige en adoptieouder worden

Adoptieverlof en adoptie-uitkering: je hebt recht op maximum 8 weken verlof en een volledige uitkering. Voor meer informatie neem je best contact op met je ziekenfonds.

Zelfstandige en pleegouder worden

Pleegouderverlof en uitkering voor pleegouderverlof: je hebt recht op maximum 8 weken verlof en een volledige uitkering. Voor meer informatie neem je best contact op met je ziekenfonds.

Zelfstandige en mantelzorger worden

Je hebt recht op een uitkering over een periode van maximum 12 maanden over de volledige loopbaan. Dit kan:

- ofwel een volledige uitkering zijn in geval van 100% onderbreking van de zelfstandige activiteit. Per periode van 3 opeenvolgende maanden uitkering is er een kwartaal behoud van sociale rechten zonder bijdragebetaling;

- ofwel een halve uitkering in geval van minstens 50% onderbreking van de zelfstandige activiteit.

Voor meer informatie neem je best contact op met je sociaal verzekeringsfonds.

Zelfstandige en een familielid verliezen

Rouwverlof en uitkering: je hebt recht op maximum 10 dagen binnen het jaar na het overlijden van het kind of de partner.

Voor meer informatie neem je best contact op met je sociaal verzekeringsfonds.

Zelfstandige en medische kosten

Je hebt recht op een terugbetaling van de gezondheidszorgen.

Voor meer informatie neem je best contact op met je ziekenfonds.

Zelfstandige en ziekte of ongeval

Je hebt recht op een uitkering vanaf de eerste dag wanneer je minstens voor 8 dagen arbeidsongeschikt werd erkend.

Voor meer informatie neem je best contact op met je ziekenfonds.

Zelfstandige en een gelijkstelling wegens ziekte

Je behoudt je sociale rechten zonder dat je hiervoor bijdragen moet betalen bij volledige stopzetting zelfstandige activiteit.

Voor meer informatie neem je best contact op met je sociaal verzekeringsfonds.

Zelfstandige en overlevingspensioen/overgangsuitkering voor overlijden in 2022

Ben je ouder dan 48.5 jaar en 1 jaar getrouwd bij het overlijden van je echtgenoot? Dan heb je recht op een overlevingspensioen berekend op de loopbaan van de overleden echtgenoot. Meer informatie kan je vinden op deze link.

Ben je jonger dan 48.5 jaar en 1 jaar getrouwd bij het overlijden van je echtgenoot? Dan heb je recht op een overgangsuitkering van minimum 18 maanden tot maximum 48 maanden. Meer informatie kan je vinden op deze link.

Zelfstandige en werken na je pensioen

Wanneer je op vervroegd rustpensioen bent en een loopbaan hebt van minstens 45 jaar achter de rug hebt of je bent minstens 65 jaar oud, dan kan je in principe onbeperkt bijverdienen.

Voor anderen gelden er begrensde bedragen.

Voor meer informatie neem je best contact op met je sociaal verzekeringsfonds.

Jouw all-in opstartpartner

✓ Duidelijkheid

Onze tools zijn exact wat je nodig hebt

✓ Vrijblijvend

Configureer jouw ideale onderneming

Ontdek jouw mogelijkheden nu

Zorgeloos online oprichten

Duwtje in de rug.

Geef een Google Review en maak kans op de volledige terugbetaling van je oprichting.

Krijg nu korting

Zorgeloos oprichtien

Meer informatie
Goede prijs.

Krijg nu tijdelijk korting op de oprichting van jouw onderneming.

Starten zonder zorgen?

Start vandaag nog je onderneming volledig online!

Start je onderneming