Studeren en een zelfstandige activiteit opstarten? Enkele weetjes!

Lees in

Ben je student en begint het te kriebelen om ondertussen je zelfstandige activiteit op te starten? Dan kom je misschien in aanmerking voor het statuut van student-zelfstandige. Lees er meer over in deze blog!

1. Wat houdt het statuut van student-zelfstandige in?

Het statuut van student-zelfstandige biedt studenten die met een zelfstandige activiteit willen beginnen, enkele sociale en fiscale voordelen om zo makkelijker de sprong naar het ondernemerschap te wagen.

2. Wat zijn de voorwaarden voor het statuut van student-zelfstandige?

Om van het statuut van student-zelfstandige te genieten, moet je aan enkele voorwaarden voldoen:

 • Je bent minimaal 18 en maximaal 25 jaar.
 • Je oefent een zelfstandige beroepsactiviteit uit. Als je start, moet je natuurlijk ook voldoen aan alle voorwaarden om een zelfstandige activiteit te mogen uitvoeren.
 • Je bent ingeschreven om regelmatig de lessen te volgen in een Belgische of buitenlandse onderwijsinstelling om een diploma (maar ook attest, getuigschrift, creditbewijs of certificaat) te behalen dat erkend is door een bevoegde overheid.
 • Je bent ingeschreven voor ten minste 27 studiepunten of tenminste 17 lesuren per week.

Ook buitenlandse studenten die aan alle voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor het statuut van student-zelfstandige.

3. Wat is de procedure voor het statuut van student-zelfstandige?

Je zal je hiervoor moeten aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Hierbij kan iStart zeker helpen.

Als er iets aan je situatie verandert, moet je dat meteen aan je sociaal verzekeringsfonds laten weten.

4. Moet je sociale bijdragen betalen als student-zelfstandige?

Elke zelfstandige in België heeft normaal een bijdrageplicht voor de sociale zekerheid, dus ook een student-zelfstandige. Je kan als student-zelfstandige wel genieten van voordelige tarieven.

 • Netto belastbaar inkomen lager dan € 7.329,22 → Geen sociale bijdragen.
 • Netto belastbaar inkomen vanaf € 7.329,22 tot € 14.658,44 → 20,5% sociale bijdrage op het inkomen boven het grensbedrag.
 • Netto belastbaar inkomen hoger dan € 14.658,44 → Dezelfde sociale bijdragen als een zelfstandige in hoofdberoep.

Stel dat je netto-belastbaar jaarinkomen € 10.000 is, dan betaal je op de onderste schijf van € 7.329,22 geen sociale bijdragen en op het gedeelte € 10.000 - € 7.329,22 betaal je 20,5% sociale bijdragen.

5. Wanneer stopt het statuut van student-zelfstandige?

Je statuut als student-zelfstandige stopt:

 • op het einde van het kwartaal waarin je niet meer aan alle voorwaarden voldoet;
 • op het einde van het kwartaal waarin je afstudeert; als je afstudeert in juni, kan je het statuut behouden tijdens het derde kwartaal of als je afstudeert in januari, eindigt het statuut vanaf het eerste kwartaal (omdat je vanaf dat kwartaal niet meer aan de voorwaarden voldoet);
 • op 30 september van het kalenderjaar waarin je 25 wordt; wanneer je de leeftijd van 25 jaar bereikt in het midden van het academiejaar, kan je tot het einde van het academiejaar het statuut van student-zelfstandige genieten. Verjaar je na 30 september, stopt het statuut student-zelfstandige sowieso op 30 september, ook al voldoe je aan alle andere voorwaarden.

6. Wat als je afstudeert en de zelfstandige activiteit wil verderzetten?

Er kunnen zich 3 scenario’s voordoen.

Je zet de onderneming verder als hoofdberoep

Vanaf het kwartaal waarin je niet meer aan de voorwaarden van het statuut student-zelfstandige voldoet, ben je een zelfstandige in hoofdberoep. Je moet het sociaal verzekeringsfonds hiervan op de hoogte brengen.

Je combineert ondernemen met een job als werknemer

Is de activiteit in loondienst minstens een halftijdse betrekking? Dan kan je als zelfstandige in bijberoep beschouwd worden. Wanneer deze wijziging in de loop van een kwartaal plaatsvindt, heeft ze pas uitwerking vanaf het daaropvolgende kwartaal.

Je combineert ondernemen met een inschrijving als werkzoekende

Als je jezelf na de studies als werkzoekende inschrijft, heb je niet onmiddellijk recht op een werkloosheidsvergoeding. Je moet eerst een beroepsinschakelingstijd doorlopen. De dagen als zelfstandige zullen in principe meetellen voor de beroepsinschakelingstijd.

7. Wat is het verschil met een student-ondernemer of een jobstudent?

Het statuut ‘student-zelfstandige’ is niet hetzelfde als:

 • werken als jobstudent: dit gaat namelijk over een studentenovereenkomst die beperkt is tot maximaal 600 uren per kalenderjaar.
 • het statuut ‘student-ondernemer’ dat verschillende hogeronderwijsinstellingen aanbieden. Sommige hogescholen en universiteiten bieden met dat statuut studenten die al zelfstandig zijn of van plan zijn het te worden, de mogelijkheid om hun studieverplichtingen beter af te stemmen op hun zelfstandige activiteit.
Jouw all-in opstartpartner

✓ Duidelijkheid

Onze tools zijn exact wat je nodig hebt

✓ Vrijblijvend

Configureer jouw ideale onderneming

Ontdek jouw mogelijkheden nu

Zorgeloos online oprichten

Duwtje in de rug.

Geef een Google Review en maak kans op de volledige terugbetaling van je oprichting.

Krijg nu korting

Zorgeloos oprichtien

Meer informatie
Goede prijs.

Krijg nu tijdelijk korting op de oprichting van jouw onderneming.

Starten zonder zorgen?

Start vandaag nog je onderneming volledig online!

Start je onderneming